Startpagina Twitter Facebook Adverteren Meedoen Dochterpagina's
Startpin.nl startpagina

Uw instellingen op Startpin.nl startpagina

Op Startpin.nl startpagina kunt u een aantal instellingen helemaal zelf beheren. Om te beginnen kunt u op de voorpagina bepaalde rubrieken, waarin u niet geïnteresseerd bent uitschakelen. U krijgt dan die rubrieken niet meer te zien. Wanneer u later toch weer die uitgeschakelde rubrieken zichtbaar wilt maken kunt u dat makkelijk zelf weer instellen.

Voorpagina beheren

Rubriek verbergen op de voorpagina
Alle rubrieken die u kunt uitschakelen hebben naast de rubriekstitel dit ikoontje - - Wanneer u op ikoontje klikt verdwijnt de rubriek automatisch naar de onderkant van de pagina.

Rubriek zichtbaar maken
Wanneer u uitgeschakelde rubrieken weer zichtbaar wil maken gaat u naar de onderkant van de pagina en klikt u op de Rood gekleurde rubriekstitel de u weer op de voorpagina zichtbaar wil maken.

Cookie uitleg
Voor deze functie worden zogenaamde cookies gebruikt. Deze cookies worden in de vorm van kleine tekstbestanden naar uw eigen computer gestuurd en daar bewaard. In die bestandjes staat precies welke rubrieken u heeft uitgeschakeld. Zodra u Startpin.nl weer een volgende keer bezoekt weet, door de cookies, uw computer precies welke rubrieken zichtbaar moeten zijn en welke niet. Voor de rest wordt er geen informatie in deze cookies bewaard. De bestandjes zijn totaal onschuldig.

Persoonlijke links beheren

Bovenaan in de linker kolom van Startpin.nl startpagina kunt u persoonlijke links plaatsen. Deze links zijn alleen vanaf uw computer zichtbaar. Anderen kunnen deze links niet zien. Wanneer u uw persoonlijke links wil instellen klikt u hier en vult u de titel(s) en url(s) van de links die u wilt gebruiken als persoonlijke links.

Cookie uitleg
Ook voor deze functie worden cookies gebruikt. Deze cookies worden in de vorm van kleine tekstbestanden naar uw eigen computer gestuurd en daar bewaard. In die bestandjes staat precies welke favoriete persoonlijke links u heeft opgeslagen en iedere keer weer wilt terug zien. Iedere keer dat u Startpin.nl bezoekt staan de door u bewaarde links weer in het zelfde blok en zijn dee voor u alleen zichtbaar. Niemand anders kan deze links zien.

Voor alle persoonlijke instellingen is het noodzakelijk dat u cookies accepteert van Startpin.nl startpagina. Anders werken de persoonlijke instellingen niet.